Calls

Повик број 20/2023 за просторија за настан

Повик број 19/2023 за јавни претпријатија за менторска поддршка

Повик број 18/2023 за превод на англиски јазик

Повик број 17/2023 за набавка на банер и материјали за промоција

Повик број 16/2023 за просторија за настан

Повик број 15/2023 за дизајн и прелом

Повик број 14/2023 за печатарски услуги

Повик број 13/2023 регионална телевизија

Повик број 12/2023 изработка на инфографици

Повик број 11/2023 за ментор за медиуми

Повик број 10/2023 за печатарски услугипоништен

Повик број 9/2023 за ресурсна страница

Повик број 8/2023 за лектура

Повик број 7/2023 за дизајн и прелом поништен

Повик број 6/2023 за менторска поддршка на медиуми (продолжен до 13.4.2023)

Повик број 5/2023 за превод на албански

Повик број 4/2023 за спроведување на анкета

Повик број 3/2023 за национален експерт

Повик број 2/2023 за закуп на деловен простор

Повик број 1/2023 за ангажирање на финансиски офицер (асистент)

Calls 2020

ПОВИК ЗА ИЗБОР бр. 01/20 на граѓански организации и неформални граѓански групи кои ќе добијат менторска поддршка