ИЗВЕШТАЈ (Alb верзија)

ИЗВЕШТАЈ од мониторингот на примената на Законот за заштита на укажувачите, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и Законот за постапување по претставки и предлози на 25 јавни институции во Северна Македонија на албански јазик.

Извештајот може да се превземе на следниот линк

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.