ИЗВЕШТАJ (мкд верзија)

Izveshtaj-mk

ИЗВЕШТАЈ од мониторингот на примената на Законот за заштита на укажувачите, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и Законот за постапување по претставки и предлози на 25 јавни институции во Северна Македонија

Извештајот може да биде превземен на следниот линк

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.