Raport

Извештај од Мониторингот за постапувањето на надлежните регулаторни тела и институции по поднесоци од страна на потрошувачи во Северна Македонија ALB

Линк до извештајот.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.