Водич за промоција и подобрување на капацитетите на локално ниво

Водич за промоција и подобрување на капацитетите на локално ниво за транспарентност, отчетност и контрола над работата на локалните јавни претпријатија во албанска верзија може да биде превземен на следниот линк.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.